Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı

Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Yönetim kurulumuzun toplantısında, şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 111,5143 bedelli) 500.000.000 TL’ye çıkarılmasına, arttırılan 134.441.645,98 TL’lik sermayeyi temsil eden payların A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 129.167.723,02 TL’lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının nominal değeri olan 1.-TL karşılığında kullandırılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların ‘borsada işlem görmeyen’ nitelikte, B grubu payların ‘borsada işlem gören’ nitelikte oluşturulmasına, yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına, sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş’nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda genel müdürün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

admin

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir