Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

BFREN

Şirket Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu projeye istinaden gerekli olan hat yatırım tutarı netleşmiş ve akabinde teşvik başvurusu yapılmıştır. Sözkonusu proje ile ilgili yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. İlgili teşvik belgesi tutarı 25.058.877 TL’dir. Yatırımın 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Seri üretimin başlangıç tarihi daha önce de belirtildiği gibi 2023 yılıdır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   PAMEL

Borsa Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin mevcut “BMELK” işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “PAMEL” olarak değiştirilecektir.

CIMSA

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ve Mevcut ve Muhtemel Tahvil İhraçları’nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları’nı “A+(Trk)” ve “A-1(Trk)”, not görünümlerini ise “Stabil” olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB+’ olarak belirlemiştir.

DARDL

9 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamasında belirtilen Dardanel Greece SA ünvanlı şirketin kuruluş resmî işlemleri tamamlanmıştır.

EXIMB

Banka çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 750.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden, 1.360.000.000,00 TL yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 2.110.000.000 TL artırılarak, 7.160.000.000,00 TL’den 9.270.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup, 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

FLAP

Şirketin, 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, %200’ü nakden karşılanmak suretiyle 62.500.000,-TL (% 200 bedelli), artırılarak 93.750.000-TL’ye yükseltilmesine ilişkin bugün yapılan başvuru kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname KAP’ta sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.

GUBRF

2019 yılı Şubat ayında, Rekabet Kurulu tarafından, kimyevi gübre üretim ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren üretici şirketlerin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı. Rekabet Kurumu tarafından 01.12.2020 tarihinde şirkete tebliğ edilen E-61813209-110.03.06-16698 sayılı bildirimde, Şirket’in 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca, Şirket’e idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği tebliğ olunmuştur.

KAREL

10 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamada belirtildiği üzere Şirket, artan müşteri siparişleri doğrultusunda yarısı üretim birimlerinde görevlendirilmek üzere Temmuz ayından itibaren Eylül ayı dahil yaklaşık 500 yeni personel almayı planlamıştı. Temmuz ayı dahil 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile personel sayısında 797 kişi ve % 31,8’lik bir artış gerçekleşmiştir.

KFEIN

16.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Merkezi YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok N403 Esenler-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 563336 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Ankara’da şube açılmasına karar verildiği bildirilmişti. Söz konusu şube açılışı “Aşağı Öveçler Mah. 1309. Cad. N 5/4 Çankaya Ankara” adresinde bulunmak üzere, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01.12.2020 tarihinde 453391 Ticaret Sicil Numarası ile tescil edilmiştir.

MGROS

Şirketin Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle emekli olacaktır. Kendisinden boşalacak bu göreve, Pazarlama İcra Kurulu Üyesi olarak 01 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Meyve Sebze ve Et Grubu Pazarlama Direktörü Ekmel Nuri Baydur’un atanmasına karar verilmiştir.

MIPAZ

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlığını taşıyan 3’üncü maddesinin (A) bendine kapsamı tanımlanan faaliyetler arasında yer aldığı üzere; ikinci el motosiklet alımı ve satımı, aracılık platformu ve ekspertiz konularında faaliyette bulunmak üzere çalışmalara başlanılmasına, karar verilmiştir.

RAYSG

Şirketin ana hissedarı VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Aegon N.V’.nin  Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya’da faaliyette olan sigorta şirketini satın almak için Aegon N.V. ile anlaştığını duyurmuştur. VIENNA INSURANCE GROUP AG ‘nin Vienna Sermaye Borsası’nda yaptığı 29 Kasım 2020  tarihli duyuru uyarınca satın alım bedeli 830 milyon Avro olarak duyurulmuş olup, işlem kapanışının 2021’nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir. VIENNA INSURANCE GROUP AG tarafından yapılan duyuruya ilişkin metin KAP’ta bilgilerinize sunulmaktadır.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 1.000 m2 depolama alanı “EKS Dış Ticaret A.Ş.”ye 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede 650.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirketin 2020 yıl sonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde; aktifinde bulunan arsa ve binalarının değeri 3.040.715.000 TL, Sale & Leaseback yöntemi ile geri kiraladığı binaların değeri 77.765.000 TL olmuştur. Toplam portföyün büyüklüğü ise 2.500.134.000 TL değerden yaklaşık %25 artarak, yeni değerleme sonuçları ile 3.118.480.000 TL’ye ulaşmıştır.

RYSAS

Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı’na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin taşıt ve araç değerlemeleri sonuçlanmış olup değer artışı 157.120.602,18 TL olmuştur. Söz konusu değer artışının Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır. Şirketin Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların değerleme çalışmaları ise devam etmekte olup, 2020 Aralık ayı içinde kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

SANEL

05.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketin ana tedarikçileri Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko – Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi  General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş ile yapılan protokol neticesinde  2.189.842 USD olan cari borcu 715.000 USD ‘ye indirilmiştir. Sözkonusu bu ödeme yapılmış olup alacaklı taraflar Şirkete ibra etmiştir. Adı geçen firmalara herhangi bir borç kalmamıştır.

SNGYO

Şirketin Ankara’da yürüttüğü projelerinde 2020 yılı içerisinde 332 adet konutun satışı yapılmış, bu satışlarda 251.019.020 TL ciro elde edilmiştir. 2020 yılı için Ankara projelerinde belirlenen hedef- gerçekleşme oranı bugün itibariyle  % 94,5’dir. Piyasanın konut alım talebi doğrultusunda Ankara’daki “Yalı Vadi” isimli yeni konut projenin ilk etabı için yüklenici sözleşmesi yapılmış, inşaat çalışmalarına başlamıştır. Projenin tamamı 1612 adet konut ve 222.498 m2 satılabilir alandan oluşmaktadır, projenin ilk etabında ise; 364 Adet konut (satılabilir alan: 60.318 m2) bulunmaktadır.

VAKBN

Bankaca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla  Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG’nin yetkilendirildiği ve piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ‘’Sürdürülebilir Tahvil” işlemi yapılması planlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; mevduat bankaları arasında bir ilk olan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

admin

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir