Ekonomi reformları

Ekonomi reformları

Hazine ve Maliye Bakanlığından yayınlanan kitapçık şu şekildedir;

Kitapçık linki: https://hibya.com/hibyapr/ekonomi.pdf

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. KAMU MALİYESİ

1.1. HARCAMA DİSİPLİNİ

1.2. KAMU BORÇ YÖNETİMİ

1.3. VERGİSEL DÜZENLEMELER

1.4. KAMU ALIM İHALELERİ

1.5. KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ (KÖİ)

1.6. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

2. FİYAT İSTİKRARI

2.1. FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ

2.2. ERKEN UYARI SİSTEMİ

2.3. GIDA KAYBI VE İSRAFI

2.4. ENFLASYON ATALETİ

3. FİNANSAL SEKTÖR

3.1. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF KALİTESİ

3.2. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ (VYŞ)

3.3. FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ

3.4. FİNANSAL SEKTÖRÜN KURUMSAL ALTYAPISI

3.5. SERMAYE PİYASALARI

3.6. FİNANSAL KAPSAYICILIK 40

4. CARİ AÇIK

4.1. YAPISAL CARİ AÇIK

4.2. İHRACATIN TABANA YAYILMASI

4.3. ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUMLU BİR KIYMETLİ MADEN VE TAŞLAR PİYASASI

4.4. SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

5. İSTİHDAM

5.1. İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

5.2. İLAVE İSTİHDAMA FİNANSMAN DESTEĞİ

5.3. GENÇ İSTİHDAMI VE İŞGÜCÜ NİTELİĞİ

5.4. YENİ NESİL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

5.5. GELECEĞİN İŞLERİ ODAKLI İŞGÜCÜ DÖNÜŞÜMÜ 58

YAPISAL POLİTİKALAR
6. KURUMSAL YÖNETİŞİM

6.1. FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ

6.2. EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

6.3. KURUMSAL YAPILAR

7. YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ

7.1. ÖZEL KESİM YATIRIMLARININ KORUNMASI

7.2. DEVLET DESTEKLERİ REFORMU

7.3. TEŞVİK SİSTEMİ

8. İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

8.1. İÇ TİCARET

9 REKABET

9.1. DİJİTAL PİYASALAR 84

10. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

10.1. PİYASA GÖZETİM VE DENETİM KURUMU 90

ANA HEDEF:

SALGIN SONRASI DÖNEMİN EKONOMİK YAPILANMASINA UYGUN, SÜRDÜRÜLEBİLİR, GÜÇLÜ VE KALİTELİ BÜYÜMEYE ERİŞİM

TEMEL AMAÇLAR:
1.Makroekonomik İstikrarın Temini
2.Rekabetçi Üretim ve Verimlilik Artışları
3.Şeffaf, Öngörülebilir ve Hesap Verilebilir Yönetişim

2 ANA REFORM ALANI BULUNMAKTADIR

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR
1 Kamu Maliyesi
2 Fiyat İstikrarı
3 Finansal Sektör
4 Cari Açık
5 İstihdam

YAPISAL POLİTİKALAR
6 Kurumsal Yönetişim
7 Yatırımların Teşvik Edilmesi
8 İç Ticaretin Kolaylaştırılması
9 Rekabet
10 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

1. KAMU MALİYESİ
2. FİYAT İSTİKRARI
3. FİNANSAL SEKTÖR
4. CARİ AÇIK
5. İSTİHDAM

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR KAMU MALİYESİ

AMAÇ 1

Güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel önceliğimizdir. Risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulacaktır.

devamı hazırlanıyor…

Hibya Haber Ajansı

admin

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir